ശൈഖ് സയ്യിദ് ഹാശിമുദ്ധീന്‍ അബ്‌ദുല്‍ഖാദിര്‍ അല്‍കൈലാനി

അസ്സലാമു അലൈക്കും,

മഹാനായ ശൈഖ് മുഹിയുദ്ധീന്‍ അബ്‌ദുല്‍ ഖാദിര്‍ ജീലാനി(റ)വിന്റെ പതിനാറാം പൗത്രനും ബഗ് ദാദ്  ശരീഫിലെ സ്ഥാനപതിയുമായ,
ശൈഖ് സയ്യിദ് ഹാശിമുദ്ധീന്‍ അബ്‌ദുല്‍ഖാദിര്‍ അല്‍കൈലാനി അവര്‍കള്‍ ആലുവ ജീലാനി ശരീഫില്‍ വെച്ച് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്‍ !!!

മഹാനായ 
ഗൗസുല്‍ അഅ്ളമിന്റെ  പരിശുദ്ധ മസാര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ സൗകര്യം ലഭിക്കാത്തവര്‍ക്ക്‌ അവിടുത്തെ പരംമ്പരയിലൂടെ ഈ മഹാന്‍ അനുഗ്രഹമായിരിക്കുകയണ് . ഞങ്ങളുടെ ഈ സന്ദര്‍ശനം യാദിര്‍ശ്ചികമായി സംഭവിച്ചതല്ല. മഹാനായ ഗൗസുല്‍ അഅ്ളമിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശത്തോടെയും സമ്മതത്തോടെയുമാണ്  ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് . മഹാനായ ശൈഖ് യൂസുഫ് സുല്‍ത്താന്‍ ശാഹ് ഖാദിരി ചിശ്തിയെ ആദരിക്കാനും അവിടുത്തെ മഹത്തായ സ്ഥാനം വെളിപ്പെടുത്താനും അനുഗ്രഹിക്കാനും ഗൗസുല്‍ അഅ്ളം ഞങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യസന്ദര്‍ശനമാണിത് . മഹാനായ ഗൗസുല്‍ അഅ്ളമിന്റെ കല്‍പ്പന പ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ കേരളത്തില്‍ ഞങ്ങളെത്തിയത് .ഈ സംഗമത്തില്‍ മഹാനായ ഗൗസുല്‍ അഅ്ളം സന്തുഷ് ടനും
തൃപ് തനുമാണെന്ന്  ഞാനിവിടെ അറിയിക്കുകയാണ് .മഹാനായ 
ഗൗസുല്‍ അഅ്ളമിന്റെ പരിശുദ്ധ വഴിയുടെ പ്രചരണം നടക്കുന്ന ഈ നാടും അത് നിങ്ങളിലെത്തിച്ച ശൈഖ് യൂസുഫ് സുല്‍ത്താന്‍ ശാഹ് ഖാദിരി ചിശ്തിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തിലും മഹാനവര്‍കള്‍ സന്തുഷ്ടനാണ്  മഹാനായ ശൈഖ് അവര്‍കള്‍ക്കും നിങ്ങള്‍ക്കും അല്ലാഹു അനുഗ്രഹം ചെയ്യട്ടെ,മഹാന്റെ പദവി അല്ലാഹു ഉയര്‍ത്തട്ടെ, ആമീന്‍ .
നിങ്ങളെ ഞങ്ങള്‍ ഔലിയാക്കളുടെ ഇന്നത്തെ രാജാവായ ഖുതുബ്സമാന്‍ ശൈഖ് യൂസുഫ് സുല്‍ത്താന്‍ ശാഹ് ഖാദിരി ചിസ്തി അവര്‍കളിലെകും അവിടുത്തെ ഖലീഫമാരിലെക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു, നന്നാവാന്‍ ഉദ്ദേശിച്ച് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് വരാം പൂര്‍ണ്ണ തൌഹീദില്‍ ബൈഅത്ത് ചെയ്യാം ഈമാന്‍ ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാം സര്‍വ്വ ശക്തനായ അല്ലാഹുവിന്റെ സാമിപ്യം കരസ്ഥമാക്കാം !!!

Jeelani Class Room - Live Radio

Blog Archive